loader image

+30 2810 314476

Αυλώνος 11, Νεο Στάδιο Ηράκλειο, Κρήτης

Υπηρεσίες κέντρου λήψης σήματος και εικόνας

Η Security Fors – Γρ. Αβραάμ ΑΕ διατηρεί Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων, σε ιδιόκτητο χώρο, στα γραφεία της εταιρείας, σε ειδικά εξοπλισμένο/θωρακισμένο χώρο από το 1982.
Το Κέντρο Λήψης σημάτων λειτουργεί όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο, προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή.

Η σύνδεση στο Κέντρο Λήψεως της εταιρείας μας μπορεί να γίνει μέσω:

 • Απλής τηλεφωνικής γραμμής ΟΤΕ ή κάποιου άλλου παρόχου (Forthnet, Cyta, Wind, Vodafone)
 • Μέσω GSM (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) γίνεται όπου δεν υπάρχει κάλυψη από τηλεφωνικό δίκτυο
 • Μέσω GPRS (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας DATA) γίνεται όπου δεν υπάρχει κάλυψη από τηλεφωνικό δίκτυο και παρέχει online επιτήρηση του συστήματος συναγερμού ανα 3 λεπτά (επιβεβαίωση σύνδεσης)
 • Μέσω ΙP (internet)
 • GLOBAL SIM για μοναδικά αξιόπιστη και οικονομική επικοινωνία GPRS.
  Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου, οι συσκευές θα τεθούν αυτόματα σε ένα διαφορετικό πάροχο.

O σταθμός του κέντρου λήψεως σημάτων υπό την επίβλεψη του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τα εξής σήματα:

 • Σήμα Διάρρηξης
  Το προσωπικό είναι σε θέση να γνωρίζει πιο τμήμα του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε. Κινητοποιεί ταχύτητα το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.
  Επιπλέον ειδοποιεί τα άτομα που ο ίδιος ο συνδρομητής έχει προτείνει.
 • Σήμα Πυρκαγιάς
  (Εφόσον έχει τοποθετηθεί πυρανιχνευτής)
  Ειδοποιείται αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και τα άτομα που ο ίδιος ο συνδρομητής έχει προτείνει.
 • Σήμα Σημειακής Προσωπικής Αναγνώρισης & Απειλής (Duress)
  Έρχεται στο σταθμό σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης με το πάτημα ενός πλήκτρου. Σε αυτή τη περίπτωση ο συναγερμός παραμένει σιωπηλός στο χώρο ενώ το κέντρο λήψης ενημερώνει την αστυνομία για το επείγον του περιστατικού.
 • Σήμα Ιατρικής Ανάγκης
  Έρχεται στο σταθμό με το πάτημα ενός πλήκτρου στο πληκτρολόγιο, είτε μέσω ενός ασύρματου μπουτόν. Αμέσως ειδοποιούνται όλα τα τηλέφωνα ανάγκης που ο ίδιος ο συνδρομητής έχει προτείνει (166, προσωπικός γιατρός, συγγενής, γιατρός κα)
 • Σήμα Καλής Λειτουργίας Συστήματος Ασφαλείας
  Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του συστήματος σε 24ωρη βάση, ενημερώνοντας τον συνδρομητή σε αντίθετη περίπτωση, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.
 • Σήμα Πτώσης Μπαταρίας
  Ενημερώνεται ο συνδρομητής σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας του συστήματος, έπειτα από πολύωρες διακοπές ή πτώση τάσης ή λόγω παλαιότητας της μπαταρίας, προς αποφυγή της απενεργοποίησης του συστήματος ή ανεπιθύμητης ενεργοποίηση της σειρήνας σε ακατάλληλες ώρες.
 • Παρακολουθεί τα ΟFF (open)/ON (close)
  Καταγράφοντας τον χρήστη του συστήματος, δηλαδή ποιος από τους χρήστες και τι ώρα ακριβώς ενεργοποίησε/απενεργοποίησε το σύστημα. Παρέχει τη δυνατότητα έγγραφης ενημέρωσης του πελάτη για κάθε συμβάν με ιστορικό χειρισμών.
 • Δυνατότητα επιπρόσθετων σημάτων/ειδοποιήσεων
  Ειδοποιεί (κατάστημα/επιχείρηση) αν ξεχάσει ο πελάτης να βάλει τον κωδικό του σε λειτουργία την καθορισμένη ώρα που έχει υποδείξει ο ίδιος. Ενημερώνει για διακοπή/επαναφορά ΔΕΗ, δυσλειτουργία του συστήματος κ.α.

Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Εάν παγιδευτείτε στο ασανσέρ, πατώντας το κουμπί ανάγκης ειδοποιούμε αμέσως το διαχειριστή της πολυκατοικίας, το συνεργείο συντήρησης και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Εάν η θερμοκρασία ενός ψυκτικού θαλάμου ανέβει ή κατέβει σε μη επιτρεπτά όρια θα ειδοποιηθούν οι υπεύθυνοι τεχνικοί για να επιδιορθώσουν τη βλάβη.

Παρέχεται ειδοποίηση σε χώρους όπως ψυγεία, θερμοκήπια, ενυδρεία, ξηραντήρια, αντλιοστάσια, σταθμοί αναμετάδοσης, πομποί και κάθε είδους αυτοματισμοί, μπορούν να επιβλέπονται από το Κέντρο Λήψης σημάτων.

Όλες οι πληροφορίες για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του, δίνεται στον συνδρομητή από το Κέντρο Λήψης, αποκλειστικά στον ίδιο εφόσον αυτός αναφέρει τον ειδικό κωδικό του, έτσι ώστε να διατηρείται το απόρρητο των κινήσεων του.

Οπτική επιβεβαίωση σήματος συναγερμού με 24ωρη λήψη εικόνας για μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Στο συνδρομητή παρέχεται συμβόλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης 20.000€.