Ανιχνευτές Κραδασμών – Θραύσης Κρυστάλλων

Ανιχνευτής Θραύσης Patrol 501

patrol 501 anixneutis thrausis

Ψηφιακός ανιχνευτής θραύσης γυαλιού. Κάλυψη 12m, 170°. Δύο συχνότητες κάλυψης υψηλή – χαμηλή, τύπος μικροφώνου: προς όλες τις κατευθύνσεις electrt, επιλογή TEST & λειτουργία, μνήμη τελευταίου συναγερμού. Τύποι: θωρακισμένο – tempered – patterned (με σχέδια) – laminated (πλαστικοποιημένο) ανίχνευση μόνο εάν σπάσουν και τα δύο γυαλιά, με συρμάτινες ίνες, triplex 6m, σφραγισμένο με μόνωση, ανίχνευση μόνο εάν σπάσουν και τα δύο γυαλιά. Ρύθμιση απόστασης 6-9-12m. Κατανάλωση 18.7mA.

 

 

patrol usr

Ανιχνευτής Θραύσης Patrol-USR 
Ανιχνευτής συνδυασμού μικροφώνου και υπερήχου για ανίχνευση θραύσης γυαλιού (πάχους από 2,5~16mm). Διπλής τεχνολογίας αλγόριθμος για την ανίχνευση θραύσης γυαλιού: λήψη του σήματος ακουστικών υψηλών συχνοτήτων και την αλλαγή στη συχνότητα των υπερηχητικών κυμάτων (Doppler Effect). Κατανάλωση 42,2mA.

 

 

patrol usrΑνιχνευτής Θραύσης – Γκρεμίσματος Patrol-USR 
Ανιχνευτής συνδυασμού μικροφώνου και υπέρηχου για ανίχνευση θραύσης γυαλιού (πάχους από 2,5~16mm) & γκρεμίσματος τοίχου, σπασίματος πόρτας. Διπλής τεχνολογίας αλγόριθμος για την ανίχνευση της διείσδυσης: λήψη του σήματος ακουστικών χαμηλών συχνοτήτων και την αλλαγή στη συχνότητα των υπερηχητικών κυμάτων (φαινόμενο Doppler). Κατανάλωση 48mA.

 

 

patrol usrΑνιχνευτής Θραύσης – Γκρεμίσματος – Κίνησης  Patrol-USR
Ανιχνευτής συνδυασμού μικροκύματος (24GHz) και υπέρηχου για ανίχνευση γκρεμίσματος τοίχου, σπασίματος πόρτας, θραύσης γυαλιού και κίνησης. Διπλής τεχνολογίας αλγόριθμος για την ανίχνευση καταστροφής των τοίχων, πορτών, όλων των τύπων γυαλιού και είσοδο στην προστατευμένη περιοχή: σήματα μικροκυμάτων και την αλλαγή στη συχνότητα των υπερηχητικών κυμάτων φαινόμενο Doppler). Κατανάλωση 95mA.

Κοινά χαρακτηριστικά Ανιχνευτών Θραύσης Patrol-USR, Θραύσης – Γκρεμίσματος Patrol-USR, Θραύσης – Γκρεμίσματος – Κίνησης  Patrol-USR : 
• Anti-mask
• Κάλυψη 7m – 200m 3 – γωνία 170°
• Υπερήχος 40Khz
• Ύψος εγκατάστασης 2 ~ 2.5m
• Ρύθμιση ευαισθησίας ανιχνευτή
• Αυτόματη αναγνώριση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και προσαρμογή του ανιχνευτή στην θερμοκρασία του χώρου
• RFI προστασία 30V/m, δεν δίνει συναγερμό μέχρι 10Watt από πομπό σε απόσταση 1m σε ένα εύρος συχνοτήτων από 10MHz ~ 1000MHz
• EMI προστασία 50.000V
• Θερμοκρασία λειτουργίας -30 ºC προς +70 ºC
• Διαστάσεις 105Υ*50Π*22B
• Τροφοδοσία 5,5-16Vdc