Ανιχνευτής Πυρκαγιάς

Οι Ανιχνευτές Πυρκαγιάς ανιχνεύουν τον καπνό στον χώρο. Τοποθετούνται σε Κουζίνες, καθιστικά με τζάκι, μηχανοστάσια κλπ. Σε περίπτωση φωτιάς οι συσκευές στέλνουν σήμα στην κεντρική μονάδα.

Μάθετε περισσότερα στη κατηγορία της πυρανίχνευσης