Μαγνητικές Επαφές

Nova Smart MV-1952

Nova Smart MV-1981

Nova MV-1984S

Μαγνητική Επαφή Βαρέου Τύπου CSA 455

Μαγνητική Επαφή Βαρέου Τύπου CSA 450 Γκαραζόπορτας