Κεντρικός Πίνακας Prosys
8 ζώνες – επεκτάσιμος μέχρι 128 ζώνες, 4 ή 8 υποσυστήματα. 4 ομάδες ανά υποσυστήματα – επιτρέποντας μερικό οπλισμό/αφοπλισμό μίας ομάδας ζωνών μέσα σε ένα υποσύστημα. Μέχρι 32 προγράμματα για αυτόματο οπλισμό/αφοπλισμό και έλεγχο εξόδων, υποστηρίζοντας χρονοδιαγράμματα με 2 διαστήματα κάθε ημέρα.

Η τεχνολογία Auto-Install εγγυάται εύκολη εγκατάσταση. Χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας όπως διπλός κωδικός, κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά την διάρκεια προγραμματισμένου οπλισμού και 2 ξεχωριστά buses (στο ProSYS128). 6 πλήρως προγραμματιζόμενες έξοδοι στην κεντρική πλακέτα – ένα ρελέ 3A, μία έξοδος ανοικτού συλλέκτη 500 mA και τέσσερις ανοικτούς συλλέκτες 70 mA.

Σύστημα πρόληψης ψευδοσυναγερμών όπως επαλήθευση συναγερμού πυρός, προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας της σειρήνας, μετά από συνεχόμενους ψευδοσυναγερμούς, επιβεβαίωση συναγερμού από 2 ζώνες, μέτρηση παλμών, καθυστέρηση μετάδοσης, ακουστική/οπτική καθυστέρηση εξόδου. Εύκολος έλεγχος συστήματος από ένα τεχνικό (One-man walk test). Αυτόματος περιοδικός έλεγχος του συστήματος (Watchdog).

Μέχρι 99 κωδικοί χρηστών. Μέχρι 999 μνήμη αρχείου γεγονότων (buffer). Προστασία κεντρικού πίνακα EOL. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό σειρήνας (900 mA). Τεχνολογία προστασίας βραχυκυκλώματος, χωρίς ασφάλειες (fuseless).

prosys kentrikos pinakas2    prosys kentrikos pinakas

ROKONET PROSYS 16

Ψηφιακής τεχνολογίας με μνήμη καταγραφής συμβάντων 8 ζωνών επεκτάσιμος σε 16. Διαιρούμενος σε 4 ανεξάρτητα συστήματα 24ωρη προστασία από παραβίαση, 30 κωδικοί χρηστών 4 ή 6 ψηφίων. Επικοινωνία με Η/Υ για συντήρηση και διάγνωση βλαβών, δυνατότητα όπλισης με παραμονή στον χώρο. Ενδείξεις χειρισμού στο πληκτρολόγιο στα Ελληνικά. Δυνατότητα αποστολής σημάτων για ληστεία, φωτιά, ιατρική βοήθεια από το πληκτρολόγιο. Δυνατότητα αυτόματου οπλισμού σε περίπτωση που ξεχαστεί από τον χρήστη.

ROKONET PROSYS 16

Ψηφιακής τεχνολογίας με μνήμη καταγραφής συμβάντων. 8 ζώνες επεκτεινόμενες σε 40 ζώνες. Διαιρούμενος σε 4 ανεξάρτητα συστήματα 24ωρη προστασία από παραβίαση, 60 κωδικοί χρηστών, 4 ή 6 ψηφίων. Επικοινωνία με Η/Υ για συντήρηση και διάνωση βλαβών. Δυνατότητα νυχτερινής λειτουργίας όταν είμαστε μέσα. Ενδείξεις στα ελληνικά αλλά στα πληκτρολόγια με οθόνη. Δυνατότητα αποστολής σημάτων από το πληκτρολόγιο για ληστεία, φωτιά, ιατρική βοήθεια. Δυνατότητα αυτόματου απλισμού αν ξεχαστεί από το χρήστη.  

Ενσύρματη επέκταση
Εξαρτήματα επέκτασης ζωνών. 8 ή 16 ενσύρματες πλακέτες επέκτασης ζωνών. Τερματισμός ζώνης: NC, NO, αντίσταση EOL, διπλή αντίσταση EOL. Προγραμματιζόμενη απόκριση βρόγχου για κάθε ζώνη από 0,01 δευτερόλεπτο μέχρι και 4 ώρες.

prosys ensirmati epektasi

Πλακέτα επικοινωνίας
Το αμφίδρομο φωνητικό εξάρτημα επιτρέπει σε μία Touchtone τηλεφωνική συσκευή ή σε κινητό τηλέφωνο να χρησιμοποιείται ως απομακρυσμένο πληκτρολόγιο ενώ προσφέρει στον χρήστη λειτουργία φωνητικών εντελών καθώς και αναφορά κατάστασης του συστήματος σε απλή γλώσσα. Μηνύματα κατ΄επιλογή του πελάτη σχετικά με ζώνες, υποσυστήματα προγραμματιζόμενες εξόδους. Μέχρι 16 follow me τηλέφωνα. Δυνατότητα περαίωσης της διαδικασίας follow me, από την λήψη σήματος συναγερμού στο τηλέφωνο. Αλλαγή τηλεφώνων follow me από απομακρυσμένη τηλεφωνική συσκευή touch tone. Αυτόματη αναγγελία αλλαγών κατάστασης του συστήματος.

risco group logo