Τηλεφωνικό Κέντρο 7400

Έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με τον πιο απλό και φυσικό τρόπο ακόμα και σε πολύ μικρά γραφεία.

Με λειτουργικότητα εφάμιλλη με αυτή που συναντάμε σε μεγάλες εγκαταστάσεις και με δυνατότητα σύνδεσης PSTN ή ISDN γραμμών, voice mail, auto attendant (αυτόματη τηλεφωνήτρια) και διασύνδεση μέσω internet.

VoIP τηλεφωνικό κέντρο Samsung 7030, κατάλληλο για εγκατάσταση σε μικρά γραφεία και σπίτια, μέχρι 20 χρήστες.

Προσφέρει προηγμένες δυνατότητες φωνής και ασύρματης επικοινωνίας με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI) για VOIP δυνατότητες, Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail.
Στα διαθέσιμα slots τοποθετούνται κάρτες ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης (απλές ή ειδικές ή IP συσκευές – αναλογικές ή ψηφιακές ή SIP γραμμές παρόχου).
Είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει και να ταιριάζει σε μοντέρνα δίκτυα μέσω των RJ45 θυρών, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης και γενικότερα απλουστεύει τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και συντήρησης.

Συσκευές

DS 2100

Ειδική τηλεφωνική συσκευή χωρίς οθόνη

LCD38 SBD

Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 38 προγραμματιζόμενων πλήκτρων

LCD14 SBD

Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 14 προγραμματιζόμενων πλήκτρων, δεν υποστηρίζει σύνδεση με daughterboards

SLT with LCD

Απλή συσκευή με οθόνη

LCD7 SBD

Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 7 προγραμματιζόμενων πλήκτρων δεν υποστηρίζει σύνδεση με daughterboards